Zaha Hədid — ( 31 oktyabr 1950, Bağdad) İraq ərəb əsilli britaniyalı, dekonstruktivist memar. 2004-cü ildə Hədid Pritzker Memarlıq mükafatına layiq görülən ilk qadın-memar olmuşdur.Zəha Hədid 1950-ci ildə Bağdadda, doğulub. Londonda Arxitektura Assosiasiya Məktəbində oxuyub. 1980-ci illərdə,Memarlıq Assosiasiya Məktəbində dərs deyib. həmçinin dünyada nüfuzlu təşkilatlarda dərs demişdir; . Bundan əlavə, o Amerikan İncəsənət İnstitutunun Fəxri Üzvüdür. hal-hazırda Avstriyada Vyanada Tətbiqi İncəsənətlər Universitetində professordur.Hal-hazırda Bakıda inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi dünya şöhrətli memar tərəfindən layihələndirilmişdir.

Jan Nuvel —1945-ci ildə Fransanın cənubunda Fümel şəhərində anadan olub. Təhsilini Parisdə alan memar 1972-ci ildə peşəkar fəaliyyətə başlayıb. 1991-ci ildə Fransa Memarlıq İnstititunun vitse-prezidenti, 1993-cü ildən isə Amerika Memerlar İnstititunun fəxri üzvüdür. Onun «Ateiler Jean Nouvel» bürosu bütün dünyada tikilən binalar üçün layihələr verir. J. Nuvelin işləri əsasən muzeylər, mətbuat mərkəzləri, konsert zalları, ofis komlpleksləri və yaşayış binalarından ibarətdir. Onun ən məşhur layihələri isə Parisdə Kartye Fondunun mərkəzi qərargahı (Fondation Cartier) və Ərəb Dünyası institutu (İnstitut Di Monde Arabe), Lionda Opera Teatrı və Lüserndə konsert zalıdır.Jan Nuvel Bakıdakı inşa olunan Müasir İncəsənət Muzeyininn memarili olub.

ardi var….

Реклама